آمار مراجعات
مهمان :  22
اعضا :  0
آمار این صفحه
امروز :  10
دیروز :  33
کل مشاهده :  27499
اخبار
1390/08/20 00:00

تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه روز گذشته 1014 مگاوات بوده است

میزان مبادله برون مرزی برق ایران با کشورهای همسایه دیروز (جمعه 5 مهرماه 92) به 1730 مگاوات رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، مجموع میزان صادرات برق ایران به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه در روز جمعه یکهزار و 372 مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان به میزان 358 مگاوات ثبت شد.
تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه روز گذشته به مثبت 1014 مگاوات رسید.
جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
e

لبخندسوالتعجبشیطانفرشتهسبزخمیازههیپنوتیزمتلفنوحشتناکناراحتقلبعصبانیگریهخرخونساکتخوشمزهدروغگوتماسعجلهچشمکخجالتمغرورخندهگلقهرمتفکرمنتظرکلافهراکنیشخندزبانعینکخنثیخوابدلقکاوهافسوسخداحافظشکستپلکماچنگرانابروشوخیابلهدستاوغزودباشتاییدبغلدلشکستهشرمندهقهقههبازندههورااضطرابگاوچرانرویامن نبودم

پاسخ
برچسب ها :