important factors in selection of cable tray
1399/04/30 10:05

چگونه برای یک پروژه سینی کابل را طراحی کنیم ؟

چگونه برای یک پروژه سینی کابل را طراحی کنیم ؟

چگونه برای یک پروژه سینی کابل را طراحی کنیم ؟ عنوان مطلبی است که پیش رو داریم.

با مقایسه کابلکشی در درون سینی کابل با سیمکشی در درون لوله برق به اهمیت طراحی این سیستم میپردازیم .

بیشتر پروژه ها تقریباً در شروع فعالیت نیاز به طراحی سینی کابل دارند.

برای پروژه هایی که به طور کلی قبل از شروع طراحی به صورت کامل، تعریف نشده اند، هزینه و زمان استفاده شده برای مواجهه با تغییرات مداوم در مراحل مهندسی و تهیه نقشه ها، برای سیستم های سینی کابل نسبت به سیستم های سیم کشی در درون لوله های کاندوییت بسیار کمتر و قابل ملاحظه خواهد بود.

 

 چگونه برای یک پروژه سینی کابل را طراحی کنیم ؟

 

محاسبه و طراحی عرض سینی ها

محاسبه و طراحی عرض سینی ها، برای بدست آوردن ظرفیت فضای کابل اضافی احتمالی و یا اهداف توسعه ای درآینده، عملیات مهندسی کمی لازم است.

اما وقتی شبکه لوله فولادی برق در پروژه در حال استفاده میباشد، تغییرشرایط و بروزرسانی یک مشکل پیچیده است.

در مقایسه با سیمکشی با لوله برق، نقشه های نهایی برای سیستم سیم کشی درون سینی کابل ممکن است با سرعت بیشتری تکمیل شده و برای پیشنهاد یا ساخت و ساز سریعتر ارسال شود.

استفاده از سینی کابل فرایند طراحی سیستم سیمکشی را ساده تر و تعداد جزئیات را به شدت کاهش میدهد.

 

سیستم های سیم کشی سینی کابل

سیستم های سیم کشی سینی کابل برای طراحی به کمک رایانه مناسب هستند.

برای کنترل پرشدن کابل در سینی ممکن است از برنامه مدیریت سیمکشی مبتنی بر توزیع سطح ورق استفاده شود.

در حالی که با کامپیوتر میتوان درطراحی سیستمی شبیه به سینی از لحاظ تعداد کابل، برای کنترل پرشدن مجرای لوله نیز استفاده کرد .

اما باید توجه داشت که باید تعداد زیادی از مجرای منفرد ( لوله ها ) به تنهایی کنترل شوند.

ولی برای یک سیستم با ظرفیت مساوی که از سینی استفاده میگردد، فقط باید چند سینی کابل را کنترل کرد.

مناطق نصب سینی کابل اختصاصی، به سایر رشته های مهندسی هشدار میدهد تا از طرح هایی که در آن امکان نصب تجهیزات دیگر و ایجاد تعارضات بین تجهیزات و سیستم کابلی در این مناطق میشود، جلوگیری کنند!  

 

سیستم های سیم کشی سینی کابل

 

امکان افزودن تعداد مدار بیشتر در سینی کابل

امکان افزودن تعداد مدار بیشتر در سینی کابل به راحتی امکان پذیر است.

به این منظور،قسمت نصب کابلها در سینی کابل ( کف آن )  فقط چند سانتیمتر افزایش می یابد.

اما فضای مورد نیاز برای لوله های برق در صورت افزایش سیمهای مورد نیاز بسیار بیشتر خواهد بود.

این واقعیت که یک کابل براحتی میتواند از هر نقطه در مسیر سینی کابل وارد و خارج شود، فرصتهای منحصر به فردی را ایجاد میکند.

همچنین این خصیصه باعث میشود که طرح هایی بسیار انعطاف پذیر را ارائه دهند.


مقایسه با سیستم لوله کشی برق

در مقایسه با سیستم لوله کشی برق، سیستم های ساپورت کمتری برای سینی کابل باید طراحی شود.

همچنین تطابق کمتری در فرآیند نصب در مورد رشته های کابل در مقایسه با لوله های برق میبایست رعایت گردد.

به استثنای هادی ها که در هر دو سیستم یکسان هستند، هزینه سینی های کابل کمتر میباشد.

سیستم نگهداری و ساپورت و موارد دیگر نیز باعث صرفه جویی تا 80٪ نسبت به هزینه لوله کشی میشود.

هزینه سیستم ساپورت، جعبه های کشش ( پول باکس ) و سایر موارد ​نیزدر لوله کشی رقم قابل توجهی است.

 

مثال عملی مقایسه هزینه سیستم لوله کشی و سینی کابل

مثال عملی مقایسه هزینه سیستم لوله کشی و سینی کابل را در ذیل بررسی میکنیم :

یک سینی کابل با عرض 18 اینچ دارای امکان پرشدن سطح آن تا 21 اینچ مربع است.

این مقدار معادل با 7 لوله 3 اینچی در سیستم لوله کشی کاندوییت میباشد.

در صورتی که برای بدست آوردن چنین سطحی با استفاده از لوله کاندوییت باید از فرمول زیر استفاده نماییم :

(7×2.95 square inches = 20.65 square inches)

که با مقایسه هزینه و قیمت این دو سیستم با یکدیگر اهمیت طراحی با سیستم سینی کابلی مشخص میگردد.

وقتی عرض سینی کابل 6 اینچ ( حدودا 15 سانتیمتر ) افزایش مییابد ، افزایش هزینه سینی کابل کمتر از 10 درصد است.

این افزایش بطور قابل توجهی ظرفیت سیم کشی سینی کابل را برای حداقل رساندن هزینه اضافی افزایش میدهد.

دستیابی به چنین افزایش ظرفیت برای سیستم سیم کشی لوله فولادی برق بسیار هزینه تر است.

 

 

 جدول مقایسه هزینه استفاده از لوله فولادی برق و سینی های کابل

جدول مقایسه هزینه استفاده از لوله فولادی برق و سینی های کابل


نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :