پیمانکاربرق - پیمانکارتاسیسات
1396/01/15 15:58

پیمانکار توزیع برق در ساختمان

پیمانکار برق یا مهندس برق محلی ،نخستین گزینه انتخاب پس از خرید انشعاب برق می باشد.

پیمانکار برق باید با بررسی محل جزئیات کامل تاسیسات پیشنهادی را قبل از انجام هر کاری ارائه دهد.

حتی الامکان بار نباید بدون تقویت و گسترش کابلهای تغذیه مورد قبول واقع شود و استفاده از نیروی برق باید در تامین هزینه این توسعه شرکت کند.

شرکت توزیع برق علاوه  بر آن میتواند مناسبترین تعرفه و محل ورود کابل را به استفاده کننده توصیه کند.

در تاسیسات بزرگ صنعتی ممکن است یک خط تغذیه 11KV  را به محل بیاورند و استفاده کننده باید فضای لازم برای نصب شبکه کلید و ترانسفورماتور کاهنده 11KV به  400/230 V را در محل فراهم کند.

برای تاسیسات کوچک محلی باید تلاش شود تا محل ورود برق در مکان مناسبی قرار گیرد،

جاهایی که در گذشته برای کاهش طول کابل کشی از آنها برای نصب بسیاری از تابلو های برق استفاده می شد.

جعبه کنتورها را می توان داخل دیوارهای بیرونی ساخت به طوری که هم ا زجلو و هم از عقب قابل دسترسی باشند و کنتورها را بتوان از بیرون قرائت کرد.

اگر شرکت برق با دادن برق موافق باشد (1)30 و به طور کتبی ولتاژ تعداد فازها و فرکانس برق را به مصرف کننده اطلاع دهد.

مقررات توزیع برق (2)30 معین میکند که شرکت برق باید به طور مداوم نوع جریان فرکانس و ولتاژ اعلام شده را بدون تغییر نگاه دارد ،به طوری که تغییرات فرکانس از 1% و تغییرات ولتاژ از 6% بالاتر یا پایینتر از مقدار تعیین شده تجاوز نکند .

پس از آماده شدن جرئیات اولیه و توافق بر سر تعرفه ، شرکت عرضه کننده برق ، کابل ها ،کلید ها و فیو ز های خود را نصب خواهد کرد .

قبل ازانجام سیم کشی داخلی ، توافق روی محل قرار گرفتن ورودی برق مهم است.

برای اماکن مسکونی همواره توصیه میشود که برق بیش از یک فاز داده نشود، مگر اینکه احتمال استفاده دستگاه سه فاز وجود داشته باشد.

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :