پیمانکاربرق - پیمانکارتاسیسات
1396/02/17 13:40

قیمتهای پیمانکار اجرای برق بیمارستان - قسمت دوم

ردیف

شرح

واحد کار

نشان تجاری

مقدار برآوردی

قیمت واحد ریال

جمع کل ریال

 

نصب قوطی کلید

عدد

 

 

15000

 

 

نصب جعبه تقسیم 10 *10

عدد

 

 

45000

 

 

نصب جعبه تقسیم 20 *20

عدد

 

 

57000

 

 

نصب کلید تک پل

عدد

 

 

57000

 

 

نصب کلید دو پل

عدد

 

 

57000

 

 

نصب کلید تبدیل وصلیبی

عدد

 

 

62000

 

 

نصب بست کمربندی

عدد

 

 

1000

 

 

نصب انواع بست کابل و لوله تا PG29( قطر 32 میلیمتر )

عدد

 

 

16000

 

 

نصب انواع بست کابل و لوله تا PG42( قطر 60 میلیمتر )

عدد

 

 

18000

 

 

نصب پریز تلفن

عدد

 

 

57000

 

 

نصب پریز آنتن

عدد

 

 

62000

 

 

نصب پریز شبکه

عدد

 

 

72000

 

 

نصب پریز میکروفن

عدد

 

 

60000

 

 

نصب پریز آنتن مرکزی

عدد

 

 

60000

 

 

نصب سوییچ آنتن مرکزی

عدد

 

 

256000

 

 

نصب انشعاب 4 راه آنتن مرکزی

عدد

 

 

256000

 

 

نصب انشعاب 8 راه آنتن مرکزی

عدد

 

 

360000

 

 

نصب بلندگو سقفی 5 وات

عدد

 

 

200000

 

 

نصب بلندگو دیواری تا 15 وات

عدد

 

 

200000

 

 

نصب بلند گو دیواری تا 30 وات

عدد

 

 

225000

 

 

نصب پچ پنل شبکه 24 پورت

عدد

 

 

1500000

 

 

تجهیز چاه ارت ( بدون حفاری)

عدد

 

 

4560000

 

 

سوراخ کاری سقف یا دیوار

عدد

 

 

200000

 

 

نصب ریل بست

عدد

 

 

35000

 

 

نصب بست کمربندی

عدد

 

 

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

 

 

 

 

شرح

 

 

 

 

واحد کار

 

 

 

 

نشان تجاری

 

 

 

 

مقدار برآوردی

 

 

 

 

قیمت واحد ریال

 

 

 

 

جمع کل ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله پی وی سی PG11

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله پی وی سی PG13

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله پی وی سی PG16

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله پی وی سی PG21

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله پی وی سی PG29

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله پی وی سی PG36

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله پی وی سی PG42

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله پی وی سی PG48

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فولادی PG11

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فولادی PG13

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فولادی PG16

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فولادی PG21

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فولادی PG29

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فولادی PG36

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فولادی PG42

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فولادی PG48

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فلکسیبل PG11

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فلکسیبل PG13

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فلکسیبل PG16

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فلکسیبل PG21

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فلکسیبل PG29

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فلکسیبل PG36

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فلکسیبل PG42

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوله کشی با لوله فلکسیبل PG48

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیار زنی در سفال یا مواد مشابه به ازای هر لوله

 

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب سرسیم و کابلشو و ترمینال

 

 

 

 

به ازای هر شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب انواع رک دیواری

 

 

 

 

دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب رک ایستاده

 

 

 

 

دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

 

 

 

شرح

 

 

 

واحد کار

 

 

 

نشان تجاری

 

 

 

مقدار برآوردی

 

 

 

قیمت واحد ریال

 

 

 

جمع کل ریال

 

 

 

 

 

 

 

نصب سینی کابل به عرض 10 سانتیمتر

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب سینی کابل به عرض 20 سانتیمتر

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب سینی کابل به عرض 30 سانتیمتر

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب سینی کابل به عرض 40 سانتیمتر

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب سینی کابل به عرض 50 سانتیمتر

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب سینی کابل به عرض 60 سانتیمتر

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب اتصالات سینی و نردبان کابل

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب نردبان کابل به عرض 10 سانتیمتر

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب نردبان کابل به عرض 20 سانتیمتر

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب نردبان کابل به عرض 30 سانتیمتر

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب نردبان کابل به عرض 40 سانتیمتر

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب نردبان کابل به عرض 50 سانتیمتر

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب نردبان کابل به عرض 60 سانتیمتر

 

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب سه راهی ، زانویی ، چهار راه عرض 10

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب سه راهی ، زانویی ، چهار راه عرض 20

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب سه راهی ، زانویی ، چهار راه عرض 30

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب سه راهی ، زانویی ، چهار راه عرض 40

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب سه راهی ، زانویی ، چهار راه عرض 50

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب سه راهی ، زانویی ، چهار راه عرض 60

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ساپورت آماده افقی سینی و نردبان 10

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ساپورت آماده افقی سینی و نردبان 20

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ساپورت آماده افقی سینی و نردبان 30

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ساپورت آماده افقی سینی و نردبان 40

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ساپورت آماده افقی سینی و نردبان 50

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ساپورت آماده افقی سینی و نردبان 60

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ساپورت عمودی یک طرفه تا 1 متر

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ساپورت عمودی یک طرفه تا 2 متر

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ساپورت عمودی دو طرفه تا 1 متر

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ساپورت عمودی دو طرفه تا 2 متر

 

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180000

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

 

 

شرح

 

 

واحد کار

 

 

نشان تجاری

 

 

مقدار برآوردی

 

 

قیمت واحد ریال

 

 

جمع کل ریال

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل تلفن 4 زوجی

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

18000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل تلفن تا 10 زوجی

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

21000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل تلفن تا 20 زوجی

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

23000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل تلفن تا 30 زوجی

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

26000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل تلفن تا 40 زوجی

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

41000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل تلفن تا 50 زوجی

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

51000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل تلفن تا 75 زوجی

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

76000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل تلفن تا 100 زوجی

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

102000

 

 

 

 

 

 

 

 

سربندی کابل تلفن

 

 

زوج

 

 

 

 

 

 

 

 

26000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی شبکه با کابل CAT5

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

25000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی شبکه با کابل CAT6

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

25000

 

 

 

 

 

 

 

 

کابل کشی با کابل آنتن

 

 

متر

 

 

 

 

 

 

 

 

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ددکتور اعلام حریق دودی

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

250000

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ددکتور اعلام حریق حرارتی

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

250000

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب شستی اعلام حریق

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

250000

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب آژیر اعلام حریق

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

250000

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب چراغ ریموت اعلام حریق

 

 

عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

156000

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب مرکز اعلام حریق تا 4 زون

 

 

دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

4200000

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب مرکز اعلام حریق تا 8 زون

 

 

دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

6120000

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب و سربندی انواع تابلو دیواری

 

 

دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

4500000

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب و سربندی تابلو موتورخانه و اصلی

 

 

سلول

 

 

 

 

 

 

 

 

7500000