آمار مراجعات
مهمان :  14
اعضا :  0
آمار این صفحه
امروز :  102
دیروز :  58
کل مشاهده :  153923
مقالات مهندسی برق 1
1390/08/20 00:00

کاربرد و استاندارد فیوزهای فشار ضعیف

فیوزهای فشار ضعیف

استاندارد ساخت :

-         فیوزهایی که رابط فیوز در آنها از نوع محدود کننده جریان و محفظه دار بوده و ظرفیت اسمی آنها از 6kvaکمتر نبوده وبرای حفاظت مدارهای جریان متناوب با فرکانس صنعتی که ولتاژ اسمی آنها از 1000ولت و مدارهای جریان مستقیم  که ولتاژ اسمی آنها از 1500 ولت تجاوز ننماید باید برابر استاندارد 3109 isiri یا iec 60269-1   طراحی،ساخته و مورد آزمون قرار گیرد.

-         فیوزهای صنعتی که باید فقط به وسیله افراد مجاز مورد استفاده قرار گیرد باید برابر استاندارد IEC 60296-1   وهم چنین رعایت مقررات تکمیلی مندرج در استاندارد های IEC 60269-2 وIEC 60 269-2-1 طراحی،ساخته و مورد آزمون قرار گیرد.

فیوزهایی که باید به وسیله افراد مجاز مورد استفاده قرار گیرد به گونه ای طراحی میشود که رابط فیوز قابل دسترسی است و صرفا باید توسط افراد مجاز به کار برده شود.

-         فیودهای مصارف خانگی و مشابه که ولتاژ اسمی آنها از 500 ولت متناوب و جریان اسمی آنها از 100 آمپر تجاوز نمیکند و ممکن است به وسیله افراد بدون مهارت مورد استفاده قرار گیرد باید برابر استاندارد IEC 60279-1 وهمچنین رعایت مقرارت تکمیلی مندرج در استاندارد های IEC 60269-3 و IEC 60269-3-1  طراحی ،ساخته و مورد آزمون قرار گیرد.

-         هماهنگی بین فیوزهای فشار ضعیف و کنتاکتورها و راه اندازهای موتور باید برابر راهنمای کاربری IEC 61459 و IEC TR 61459  صورت گیرد.

-         هماهنگی بین فیوزهای فشار ضعیف و کنتاکتورها و راه اندازهای موتور باید برابر راهنمای کاربری IEC 61459  و IEC TR 61459 صورت گیرد.

موارد استفاده از فیوز

فیوز ممکن است به عنوان وسیله حفاظتی در موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد:

1)     به منظور حفاظت مدارهای الکتریکی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار

2)     برای حفاظت تجهیزات و دستگاه ها در برابر اتصال کوتاه

3)     به منظور تامین ایمنی در صورت بروز اتصال کوتاه بین فاز و خنثی

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها : 
مقالات مهندسی برق 2
1390/08/20 00:00

کاربرد و استاندارد فیوزهای فشار ضعیف

فیوزهای فشار ضعیف

استاندارد ساخت :

-         فیوزهایی که رابط فیوز در آنها از نوع محدود کننده جریان و محفظه دار بوده و ظرفیت اسمی آنها از 6kvaکمتر نبوده وبرای حفاظت مدارهای جریان متناوب با فرکانس صنعتی که ولتاژ اسمی آنها از 1000ولت و مدارهای جریان مستقیم  که ولتاژ اسمی آنها از 1500 ولت تجاوز ننماید باید برابر استاندارد 3109 isiri یا iec 60269-1   طراحی،ساخته و مورد آزمون قرار گیرد.

-         فیوزهای صنعتی که باید فقط به وسیله افراد مجاز مورد استفاده قرار گیرد باید برابر استاندارد IEC 60296-1   وهم چنین رعایت مقررات تکمیلی مندرج در استاندارد های IEC 60269-2 وIEC 60 269-2-1 طراحی،ساخته و مورد آزمون قرار گیرد.

فیوزهایی که باید به وسیله افراد مجاز مورد استفاده قرار گیرد به گونه ای طراحی میشود که رابط فیوز قابل دسترسی است و صرفا باید توسط افراد مجاز به کار برده شود.

-         فیودهای مصارف خانگی و مشابه که ولتاژ اسمی آنها از 500 ولت متناوب و جریان اسمی آنها از 100 آمپر تجاوز نمیکند و ممکن است به وسیله افراد بدون مهارت مورد استفاده قرار گیرد باید برابر استاندارد IEC 60279-1 وهمچنین رعایت مقرارت تکمیلی مندرج در استاندارد های IEC 60269-3 و IEC 60269-3-1  طراحی ،ساخته و مورد آزمون قرار گیرد.

-         هماهنگی بین فیوزهای فشار ضعیف و کنتاکتورها و راه اندازهای موتور باید برابر راهنمای کاربری IEC 61459 و IEC TR 61459  صورت گیرد.

-         هماهنگی بین فیوزهای فشار ضعیف و کنتاکتورها و راه اندازهای موتور باید برابر راهنمای کاربری IEC 61459  و IEC TR 61459 صورت گیرد.

موارد استفاده از فیوز

فیوز ممکن است به عنوان وسیله حفاظتی در موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد:

1)     به منظور حفاظت مدارهای الکتریکی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار

2)     برای حفاظت تجهیزات و دستگاه ها در برابر اتصال کوتاه

3)     به منظور تامین ایمنی در صورت بروز اتصال کوتاه بین فاز و خنثی

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :