آمار مراجعات
مهمان :  10
اعضا :  0
آمار این صفحه
امروز :  47
دیروز :  45
کل مشاهده :  153748
مقالات مهندسی برق 1
1390/08/20 00:00

ملحقات کابل

ملحقات کابل تجهیزات اساسی و مهمی در شبکه کابلی هستند. ملحقات کابل شامل مفصل، سر کابل، جعبه اتصال و کابل باندینگ می باشند که قسمتهای مختلف شبکه کابلی را تشکیل می دهند.

در ذیل به شرح مختصر هر نوع از ملحقات کابل پرداخته می شود:

 

 سرکابل

 

سر کابل ها تجهیزاتی هستند که در دو انتهای کابل نصب شده و تجهیزاتی از قبیل ترانسفورماتور، سوئیچ گیر، خطوط هوائی و ... را به هم ارتباط می دهد.


طراحی سرکابل باید به گونه ای باشد که نیازهای کاربردی آن را که شامل موارد ذیل می باشد برآورده سازد:

 • توزیع شدت میدان الکتریکی

 • حفاظت خارجی در شرایط محیطی مختلف

سر کابل ها به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:

 • سرکابل خارجی با عایق چینی

 • سرکابل خارجی با عایق سیلیکونی

 • سرکابل سوئیچ گیر

 • سر کابل ترانسفرماتور

 •  

 مفصل

مفصل ها تجهیزاتی هستند برای برقراری پیوستگی کابل در مسیر کابل کشی.

نیازهای کابردی مفصل به شرح ذیل می باشند:

 • توزیع شدت میدان الکتریکی

 • حفاظت مکانیکی خارجی

 • حفاظت در برابر خوردگی

 • حفاظت در برابر نفوذ رطوبت

مفصل ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

 • مفصل ارتباط مستقیم

 • مفصل با اسکرین مقطع

 • مفصل مبدل

از نظر ساختاری مفصل ها به دسته های زیر تقسیم می شوند:

 • مفصل های حرارتی

 • مفصل های نواری

 • مفصل های پیش ساخته

 • مفصل های غالبی

 

 جعبه اتصال

جعبه اتصال شیلد یا غلاف فلزی را به وسیله یک هادی روکش دار به زمین متصل می کند. در حقیقت جعبه اتصال شیلد یا غلاف فلزی کابل را از زمین ایزوله می کند.

جعبه اتصالات ذیل در نصب کابل های EHV و HV مورد استفاده قرار می گیرند:

 • جعبه اتصال با و بدون محدود کننده ولتاژ غلاف

 • جعبه اتصال ضربدری با و بدون محدودکننده ولتاژ غلاف

 


نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها : 
مقالات مهندسی برق 2
1390/08/20 00:00

ملحقات کابل

ملحقات کابل تجهیزات اساسی و مهمی در شبکه کابلی هستند. ملحقات کابل شامل مفصل، سر کابل، جعبه اتصال و کابل باندینگ می باشند که قسمتهای مختلف شبکه کابلی را تشکیل می دهند.

در ذیل به شرح مختصر هر نوع از ملحقات کابل پرداخته می شود:

 

 سرکابل

 

سر کابل ها تجهیزاتی هستند که در دو انتهای کابل نصب شده و تجهیزاتی از قبیل ترانسفورماتور، سوئیچ گیر، خطوط هوائی و ... را به هم ارتباط می دهد.


طراحی سرکابل باید به گونه ای باشد که نیازهای کاربردی آن را که شامل موارد ذیل می باشد برآورده سازد:

 • توزیع شدت میدان الکتریکی

 • حفاظت خارجی در شرایط محیطی مختلف

سر کابل ها به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:

 • سرکابل خارجی با عایق چینی

 • سرکابل خارجی با عایق سیلیکونی

 • سرکابل سوئیچ گیر

 • سر کابل ترانسفرماتور

 •  

 مفصل

مفصل ها تجهیزاتی هستند برای برقراری پیوستگی کابل در مسیر کابل کشی.

نیازهای کابردی مفصل به شرح ذیل می باشند:

 • توزیع شدت میدان الکتریکی

 • حفاظت مکانیکی خارجی

 • حفاظت در برابر خوردگی

 • حفاظت در برابر نفوذ رطوبت

مفصل ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

 • مفصل ارتباط مستقیم

 • مفصل با اسکرین مقطع

 • مفصل مبدل

از نظر ساختاری مفصل ها به دسته های زیر تقسیم می شوند:

 • مفصل های حرارتی

 • مفصل های نواری

 • مفصل های پیش ساخته

 • مفصل های غالبی

 

 جعبه اتصال

جعبه اتصال شیلد یا غلاف فلزی را به وسیله یک هادی روکش دار به زمین متصل می کند. در حقیقت جعبه اتصال شیلد یا غلاف فلزی کابل را از زمین ایزوله می کند.

جعبه اتصالات ذیل در نصب کابل های EHV و HV مورد استفاده قرار می گیرند:

 • جعبه اتصال با و بدون محدود کننده ولتاژ غلاف

 • جعبه اتصال ضربدری با و بدون محدودکننده ولتاژ غلاف

 


نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :