آمار مراجعات
مهمان :  1
اعضا :  0
آمار این صفحه
امروز :  42
دیروز :  45
کل مشاهده :  153743
مقالات مهندسی برق 1
1390/08/20 00:00

مدار تابلو برق

مدار تابلو برق

ابتدا قاب تابلو برق آماده می شود ، که البته متناسب با فضای نصب و تجهیزات نصب شده بر روی مدار است. در بدو کار کلید مرکزی بر روی تابلو برق نصب می شود. رنج کلید بر حسب آمپر و حتماً باید بر اساس مشخصات نامی موتورهای برقی تعیین شود. کابل اصلی به ترمینال ورودی برق کلید وارد می شود و از بیرون خارج می شود. سپس پایه فیوزها نصب و پس از آن بر روی پایه فیوز ، فیوزها نصب می شوند. هر فیوز برای یک کنتاکتور است. بعد از فیوز یک رله کنترل فاز نصب می شود که از فیوز برق دار به کنترل فاز وصل می شود سپس کنتاکتورها نصب می شوند. در صورت پیچیده بودن مدار از کنتاکت های کمکی نیز استفاده می شود. در صورت استفاده از مدار ستاره مثلث ، تایمر حتماً باید روی کنتاکتور نصب شود تا زمان تأخیر مدار از مثلث به ستاره داده شود.  یک سازنده تابلو برق باید برای راه اندازی موتورها با گشتاور راه اندازی زیاد ، از مدار ستاره مثلث استفاده کند. به دو دلیل اول این که موتور در موقع نیاز و به وقت وارد مدار شود و به حد گشتاور نامی خود در آید. دوم این که از یاتاقان زدن موتور جلوگیری شود.

سیم های به کار رفته شده در مدار فرمان آبی رنگ – نول با سیاه و R و S و T مدار قدرت به ترتیب با رنگ های قرمز – سبز – زرد علامت گذاری شده باشد.

جهت تزیین فضای داخلی تابلو برق، اتصال سیم های صاف و بدون اعوجاج در نظر گرفته شود. شستی های STOP – START بر روی درب تابلو برق نصب می شوند و با رنگ های قرمز و سبز مشخص می شوند.


نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها : 
مقالات مهندسی برق 2
1390/08/20 00:00

مدار تابلو برق

مدار تابلو برق

ابتدا قاب تابلو برق آماده می شود ، که البته متناسب با فضای نصب و تجهیزات نصب شده بر روی مدار است. در بدو کار کلید مرکزی بر روی تابلو برق نصب می شود. رنج کلید بر حسب آمپر و حتماً باید بر اساس مشخصات نامی موتورهای برقی تعیین شود. کابل اصلی به ترمینال ورودی برق کلید وارد می شود و از بیرون خارج می شود. سپس پایه فیوزها نصب و پس از آن بر روی پایه فیوز ، فیوزها نصب می شوند. هر فیوز برای یک کنتاکتور است. بعد از فیوز یک رله کنترل فاز نصب می شود که از فیوز برق دار به کنترل فاز وصل می شود سپس کنتاکتورها نصب می شوند. در صورت پیچیده بودن مدار از کنتاکت های کمکی نیز استفاده می شود. در صورت استفاده از مدار ستاره مثلث ، تایمر حتماً باید روی کنتاکتور نصب شود تا زمان تأخیر مدار از مثلث به ستاره داده شود.  یک سازنده تابلو برق باید برای راه اندازی موتورها با گشتاور راه اندازی زیاد ، از مدار ستاره مثلث استفاده کند. به دو دلیل اول این که موتور در موقع نیاز و به وقت وارد مدار شود و به حد گشتاور نامی خود در آید. دوم این که از یاتاقان زدن موتور جلوگیری شود.

سیم های به کار رفته شده در مدار فرمان آبی رنگ – نول با سیاه و R و S و T مدار قدرت به ترتیب با رنگ های قرمز – سبز – زرد علامت گذاری شده باشد.

جهت تزیین فضای داخلی تابلو برق، اتصال سیم های صاف و بدون اعوجاج در نظر گرفته شود. شستی های STOP – START بر روی درب تابلو برق نصب می شوند و با رنگ های قرمز و سبز مشخص می شوند.


نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :