آمار مراجعات
مهمان :  10
اعضا :  0
آمار این صفحه
امروز :  112
دیروز :  58
کل مشاهده :  153933
مقالات مهندسی برق 1
1390/08/20 00:00

استاندارد وسائل مورد استفاده در تابلوهای برق

استاندارد وسایل مورد استفاده در تابلو برق :

استانداردهای وسایل استفاده شده درتابلو برق ، مطابق استاندارد IEC  می باشد که طبق این استاندارد مشخصات برخی از قطعات مورد استفاده در تابلو برق به صورت زیر می باشد .

الف ) کنتاکتورها ی استاندارد در تابلو برق :

 کنتاکتورها و هادیها بایستی طوری انتخاب شود که جریان بارنامی را به طور مداوم تحمل کند و آسیب نبیند:

          1 . افزایش درجه حرارت کنتاکتور نباید از مقدار مشخصی بالاتر برود .

          2 . کنتاکتور بایستی دارای پایداری کافی در شرایط کار باشد .

          3 . کنتاکتور باید علاوه بر تیغه های فرمان دارای تیغه های اصلی نیز باشد .

          4 . فنرهای عمل کننده بایستی زنگ نزده و خورده نشده باشد .

ب ) کلیدهای اتوماتیک و فیوزهای کاردی استاندارد در تابلو برق :

          1 . محفظه کلید بایستی از ( فنل یا پلی استر ) با درجه خلوص بالا انتخاب شود .

          2 . ترمینالها در سمت خط تغذیه و خط بار بایستی جهت اتصال به کابل شو مناسب باشد .

          3 . کلیدها باید دارای نشانگرهای ON و OFF   باشد و دارای دستگیره اطمینان باشد و بدون

                برگرداندن دستگیره امکان وصل کلید نباشد .

          4 . روی هر کلید باید مشخصاتی نظیر استاندارد ـ ولتاژ اسمی ـ جریان اسمی ـ فرکانس ـ نام کشور

                سازنده و درجه حفاظت و ذکر شود .

ج ) کلید های مینیاتوری استاندارد در تابلو برق :

          1 . باید از نوع حرارتی مغناطیسی باشد و استقامت کافی در برابر جریان نامی داشته باشد .

          2 . درجه حفاظت کلید با درجه حفاظت تابلو هم خوانی داشته باشد .

          3 . بدنه کلید بایستی به صورتی باشد که جریان اتصال کوتاه دائم را تحمل کند.

          4 . مشخصات کلید بایستی به صورت خوانا روی آن مشخص باشد .

د) شینه های استاندارد در تابلو برق :

          1 . ظرفیت الکتریکی شینه فاز نباید از 150 درصد شدت جریان اسمی کلید اصلی تغذیه کننده تابلو

            کمتر باشد .

          2 . شینه بایستی به ترتیب با رنگ های قرمز ، زرد و آبی باشد .

          3 . شینه بایستی طوری طراحی شود که تحمل اتصال کوتاه را داشته باشد .

ه ) سیم کشی استاندارد در تابلو برق :

          1 . سیم کشی فشار ضعیف و فرمان تابلو برق نباید از سیم نمره 2 کمتر باشد .

          2 . مقدار ولتاژ تحمل سیم ها بایستی 1000 ولت باشد .

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها : 
مقالات مهندسی برق 2
1390/08/20 00:00

استاندارد وسائل مورد استفاده در تابلوهای برق

استاندارد وسایل مورد استفاده در تابلو برق :

استانداردهای وسایل استفاده شده درتابلو برق ، مطابق استاندارد IEC  می باشد که طبق این استاندارد مشخصات برخی از قطعات مورد استفاده در تابلو برق به صورت زیر می باشد .

الف ) کنتاکتورها ی استاندارد در تابلو برق :

 کنتاکتورها و هادیها بایستی طوری انتخاب شود که جریان بارنامی را به طور مداوم تحمل کند و آسیب نبیند:

          1 . افزایش درجه حرارت کنتاکتور نباید از مقدار مشخصی بالاتر برود .

          2 . کنتاکتور بایستی دارای پایداری کافی در شرایط کار باشد .

          3 . کنتاکتور باید علاوه بر تیغه های فرمان دارای تیغه های اصلی نیز باشد .

          4 . فنرهای عمل کننده بایستی زنگ نزده و خورده نشده باشد .

ب ) کلیدهای اتوماتیک و فیوزهای کاردی استاندارد در تابلو برق :

          1 . محفظه کلید بایستی از ( فنل یا پلی استر ) با درجه خلوص بالا انتخاب شود .

          2 . ترمینالها در سمت خط تغذیه و خط بار بایستی جهت اتصال به کابل شو مناسب باشد .

          3 . کلیدها باید دارای نشانگرهای ON و OFF   باشد و دارای دستگیره اطمینان باشد و بدون

                برگرداندن دستگیره امکان وصل کلید نباشد .

          4 . روی هر کلید باید مشخصاتی نظیر استاندارد ـ ولتاژ اسمی ـ جریان اسمی ـ فرکانس ـ نام کشور

                سازنده و درجه حفاظت و ذکر شود .

ج ) کلید های مینیاتوری استاندارد در تابلو برق :

          1 . باید از نوع حرارتی مغناطیسی باشد و استقامت کافی در برابر جریان نامی داشته باشد .

          2 . درجه حفاظت کلید با درجه حفاظت تابلو هم خوانی داشته باشد .

          3 . بدنه کلید بایستی به صورتی باشد که جریان اتصال کوتاه دائم را تحمل کند.

          4 . مشخصات کلید بایستی به صورت خوانا روی آن مشخص باشد .

د) شینه های استاندارد در تابلو برق :

          1 . ظرفیت الکتریکی شینه فاز نباید از 150 درصد شدت جریان اسمی کلید اصلی تغذیه کننده تابلو

            کمتر باشد .

          2 . شینه بایستی به ترتیب با رنگ های قرمز ، زرد و آبی باشد .

          3 . شینه بایستی طوری طراحی شود که تحمل اتصال کوتاه را داشته باشد .

ه ) سیم کشی استاندارد در تابلو برق :

          1 . سیم کشی فشار ضعیف و فرمان تابلو برق نباید از سیم نمره 2 کمتر باشد .

          2 . مقدار ولتاژ تحمل سیم ها بایستی 1000 ولت باشد .

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :