کیفیت تابلو برق
1397/05/09 17:21

اقدامات حفاظتی و عایقی قبل از شروع به کار در ساخت تابلو برق

 

اقدامات حفاظتی و عایقی قبل از شروع به کار در ساخت تابلو برق:

 

1-وقتی کلید جداکننده قطع می کند باید نشانگر روی off قرار گرفته و نقطه ایزوله شده مشخص باشد.

 

2-قبل از لطمینان از بی برق شدن و دشارژ و زمین شدن هادی مورد نظر از تعمیر آن خودداری گردد.

 

3-به مدارات کنترل کلیدها اینترلاک ها و جداسازی قطعات ، نباید اعتماد داشت و احتمال دوباره برق دار شدن مدار اصلی و یا کمکی را مد نظر داشت.

 

4-تجهیزات تابلو دارای منابع تغذیه متفاوت میباشند که با خط اصلی فرق می کند لذا همواره هنگام بی برق کردن مدار اصلی و هنگامی که کلید جداکننده ، حالت خاموش و قطع را نشان می دهد ، تمامی خطوط بی برق نیستند ، لذا برای جلوگیری از وقوع اشتباه باید پیام های هشدار دهنده مناسب نصب گردد.

در ضمن باید از برق دار شدن معکوس ترانسفورماتور ولتاژ و یا باز شدن ثانویه ترانس جریان جلوگیری کرد.

 

5-تمام سطوحی که در تابلو برق شامل هادی های برق دار می باشند در حالت عادی باید قابل دسترسی نبوده و دریچه های حفاظتی بسته باشند.

 

6-رله ها نباید در مدارات کنترل عایقی به کار روند تا از برق دار شدن اتفاقی جلوگیری نمایند.

7-در صورت عدم وجود کلید زمین نکات زیر در مورد زمین کردن با سیم رعایت گردد

 

8– تمامی فازها زمین گردند حتی اگر کار روی فاز دیگری صورت میگیرد.

 

9-قبل از وصل کردن سیم زمین به فاز ابتدا سیم زمین به سیستم زمین وصل شود و پس از اینکه از صحت اتصال و محکم بودن آن اطمینان حاصل شد آن را به فاز متصل نمود.

بعد از انجام این کار سیم زمین ابتدا از هادی فاز جدا شده و سپس از سیستم زمین جدا گردد سیم زمین به هیچ عنوان نباید برای سلول ها یا قسمت هایی که در معرض هادی های برق دار فشار متوسط به کار روند.

 

 

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :