کیفیت تابلو برق
1397/05/14 17:23

نقشه های شماتیکی تابلو برق

 

نقشه های شماتیکی تابلو برق:

نقشه های شماتیکی تابلو برق به دو دسته تقسیم می شوند و به عنوان مثال در ترسیم تک قطبی نقشه های مربوط به نصب تاسیسات کابل ، بدون در نظر گرفتن تعداد رشته های سیم به صورت یک خط نمایش داده می شود.

 

تعداد رشته سیم های داخل کابل به صورت خطوط مورب کوتاه در مسیر کابل نمایش داده میشود.

 

در نقشه های چند قطبی به عنوان مثال در نقشه های مربوط به مسیر جریان برق هر سیم با یک خط مجزا نمایش داده می شود.

 

در هریک از دو دسته کلی تک قطبی و چند قطبی می توان مدار فرمان و قدرت را رسم کرد.

 

نقشه های شماتیکی به صورت زیر تقسیم بندی می شوند:

ترسیم یک قطبی:

الف)نقشه کلی یا نقشه فنی  

ب)نقشه تاسیساتی

 

ترسیم چند قطبی:

 

الف)نقشه مسیر جریان

ب)نقشه سیم کشی (نقشه خارجی)

 

 

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :