قیمت تابلوهای برق

 

 

عوامل متعددی در محاسبه قیمت تابلوهای برق موثر می باشند که از جمله آن می توان به اندازه و ابعاد در نظر گرفته شده جهت قرارگیری المان های مختلف در درون تابلو برق ، کیفیت و نوع تجهیزات منصوبه در تابلوهای برق وتعداد آنها ، و هزینه ساخت و مونتاژ تابلوهای برق را اشاره کرد.

 

به لحاظ ابعادی تفاوتهایی در ارائه پیشنهاد اندازه تابلوهای وجود دارد ، به طور مثال تعدادی از مهندسین معمولا فضایی را برای تهویه بهتر و یا فضای توسعه آینده در نظر می گیرند ، اما ممکن است تعدادی دیگر یا این فضا را در نظر نگرفته و یا فضای کمتری را به آن اختصاص دهند .

 

همچنین از نقطه نظر تنوع تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیک در دنیا ، قیمت این نوع قطعات نیز بسته به کیفیت قطعه و یا مدت زمان و سنوات تولید آن بسیار متغیر است.

 

لذا به عنوان مثال در صورتی که شما بخواهید از تجهیزات زیمنس آلمان برای ساخت تابلو برق خود استفاده نمایید ، بطور قطع می بایست هزینه بیشتری را نسبت به برندهای دیگر مثلا هیوندای کره یا ... بپردازید.

 

شاید کمترین هزینه در ساخت تابلوهای برق مربوط به هزینه و دستمزد مونتاژ و جمع آوری تابلو برق باشد، که این هزینه خود به میزان نفر ساعت کار برروی تابلوی برق بسته به ابعاد و اندازه تابلو برق و میزان المانهای داخل آن دارد.

 

در این قسمت سعی داریم تا مخاطبین را با نحوه ارایه قیمت به مشتریان و تفاوت انواع تابلوها آشنا نماییم.

 

صفحه 1 از 2 < 1 2 >

Feed