قیمت تابلو برق

 

عوامل متعددی در محاسبه قیمت تابلو برق موثر می باشند که از جمله آن می توان به اندازه و ابعاد در نظر گرفته شده جهت قرارگیری المان های مختلف در درون تابلو برق ، کیفیت و نوع تجهیزات منصوبه در تابلوهای برق وتعداد آنها ، و هزینه ساخت و مونتاژ تابلوهای برق را اشاره کرد.

 

به لحاظ ابعادی تفاوتهایی در ارائه پیشنهاد اندازه تابلوهای وجود دارد ، به طور مثال تعدادی از مهندسین معمولا فضایی را برای تهویه بهتر و یا فضای توسعه آینده در نظر می گیرند ، اما ممکن است تعدادی دیگر یا این فضا را در نظر نگرفته و یا فضای کمتری را به آن اختصاص دهند .

 

همچنین از نقطه نظر تنوع تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیک در دنیا ، قیمت این نوع قطعات نیز بسته به کیفیت قطعه و یا مدت زمان و سنوات تولید آن بسیار متغیر است.

 

لذا به عنوان مثال در صورتی که شما بخواهید از تجهیزات زیمنس آلمان برای ساخت تابلو برق خود استفاده نمایید ، بطور قطع می بایست هزینه بیشتری را نسبت به برندهای دیگر مثلا هیوندای کره یا ... بپردازید.

 

شاید کمترین هزینه در ساخت تابلوهای برق مربوط به هزینه و دستمزد مونتاژ و جمع آوری تابلو برق باشد، که این هزینه خود به میزان نفر ساعت کار برروی تابلوی برق بسته به ابعاد و اندازه تابلو برق و میزان المانهای داخل آن دارد.

 

در این قسمت سعی داریم تا مخاطبین را با نحوه ارایه قیمت به مشتریان و تفاوت انواع تابلوها آشنا نماییم.

 

در ضمن به عنوان نمونه ، قیمت تعدادی از انواع بدنه تابلوهای برق ذکر شده است .

 

 قیمت تابلو برق روی کار

قیمت (ریال)

تابلو برق روی کار با ابعاد 25در30

1,092,000

تابلو برق روی کار با ابعاد 30در40

1,344,000

تابلو برق روی کار با ابعاد 40در50

1,910,720

تابلو برق روی کار با ابعاد 40در60

2,309,440

تابلو برق روی کار با ابعاد 50در60

3,080,000

تابلو برق روی کار با ابعاد 50در70

3,780,000

تابلو برق روی کار با ابعاد 60در80

5,193,440

تابلو برق روی کار با ابعاد 70در90

6,832,000

تابلو برق روی کار با ابعاد 80در100

8,693,440

تابلو برق شالتر بارانی با ابعاد 25در30

1,282,400

تابلو برق شالتر بارانی با ابعاد 30در40

1,652,000

تابلو برق شالتر بارانی با ابعاد 40در50

2,169,440

تابلو برق شالتر بارانی با ابعاد 40در60

2,604,000

تابلو برق شالتر بارانی با ابعاد 50در60

3,528,000

تابلو برق شالتر بارانی با ابعاد 50در70

4,249,280

تابلو برق شالتر بارانی با ابعاد 60در80

5,381,600

تابلو برق شالتر بارانی با ابعاد 70در90

7,627,200

تابلو برق شالتر بارانی با ابعاد80در100

9,721,600
 قیمت تابلو برق تقسیم توی کار

قیمت (ریال)

تابلو تقسیم توی کار با ابعاد 20در20

470,400

تابلو تقسیم توی کار با ابعاد 25در25

560,000

تابلو تقسیم توی کار با ابعاد 20در30

560,000

تابلو تقسیم توی کار با ابعاد 30در30

672,000

تابلو تقسیم توی کار با ابعاد 30در40

739,200

تابلو تقسیم توی کار با ابعاد 40در40

985,600

تابلو تقسیم توی کار با ابعاد 40در50

1,220,800

تابلو تقسیم توی کار با ابعاد 40در60

1,523,200

تابلو تقسیم توی کار با ابعاد 60در80

3,315,200

قیمت تابلو برق طرح ریتال با ابعاد

قیمت (ریال)

تابلو برق طرح ریتال با ابعاد30در40

2,128,000

تابلو برق طرح ریتال با ابعاد40در50

2,688,000

تابلو برق طرح ریتال با ابعاد40در60

3,225,600

تابلو برق طرح ریتال با ابعاد50در60

4,032,000

تابلو برق طرح ریتال با ابعاد50در70

4,704,000

تابلو برق طرح ریتال با ابعاد60در80

6,451,200

تابلو برق طرح ریتال با ابعاد70در90

8,467,200

تابلو برق طرح ریتال با ابعاد 80در100

10,752,000

تابلو برق طرح ریتال با ابعاد 100در120

16,128,000

لیست قیمت تابلو برق با پوشش محافظ

قیمت (ریال)

تابلو برق دارای پوشش محافظ با ابعاد30در40

2,576,000

تابلو برق دارای پوشش محافظ با ابعاد40در50

3,136,000

تابلو برق دارای پوشش محافظ با ابعاد40در60

3,763,200

تابلو برق دارای پوشش محافظ با ابعاد50در60

4,704,000

تابلو برق دارای پوشش محافظ با ابعاد50در70

5,488,000

تابلو برق دارای پوشش محافظ با ابعاد60در80

7,526,400

تابلو برق دارای پوشش محافظ با ابعاد70در90

9,878,400

تابلو برق دارای پوشش محافظ با ابعاد80در100

12,544,000

تابلو برق دارای پوشش محافظ با ابعاد100در120

1,881,600

لیست قیمت تابلوبرق پلاستیکی

قیمت (ریال)

تابلو پلاستیکی با ابعاد 20در30ساده

1,176,000

تابلو پلاستیکی با ابعاد 30در40ساده

1,680,000

تابلو پلاستیکی با ابعاد40در50ساده

3,315,200

تابلو پلاستیکی با ابعاد50در70ساده

7,795,200

تابلو پلاستیکی با ابعاد20در30شفاف

1,344,000

تابلو پلاستیکی با ابعاد30در40شفاف

1,960,000

تابلو پلاستیکی با ابعاد40در50شفاف

3,864,000

تابلو پلاستیکی با ابعاد50در70شفاف

9,184,000

قیمت تابلوبرق استیل

قیمت (ریال)

تابلو برق استیل با ابعاد 30در40

18,480,000

تابلو برق استیل با ابعاد 40در50

22,176,000

تابلو برق استیل با ابعاد40در60

26,432,000

تابلو برق استیل با ابعاد50در60

33,264,000

تابلو برق استیل با ابعاد50در70

38,808,000

تابلو برق استیل با ابعاد60در80

53,200,000

تابلو برق استیل با ابعاد70در90

69,888,000

تابلو برق استیل با ابعاد80در100

88,480,000

تابلو برق استیل با ابعاد100در120

13,216,000

قیمت تابلو برق استیل با ابعاد بارانی

قیمت (ریال)

تابلو برق استیل شالتر با ابعاد 30در40

19,040,000

تابلو برق استیل شالتر با ابعاد 40در50

23,520,000

تابلو برق استیل شالتر با ابعاد 40در60

28,560,000

تابلو برق استیل شالتر با ابعاد 50در60

35,280,000

تابلو برق استیل شالتر با ابعاد 50در70

40,544,000

تابلو برق استیل شالتر با ابعاد 60در80

55,440,000

تابلو برق استیل شالتر با ابعاد 70در90

72,576,000

تابلو برق استیل شالتر با ابعاد 80در100

92,960,000

تابلو برق استیل شالتر با ابعاد 100در120

13,888,000

قیمت تابلو استیل روبندار

قیمت (ریال)

تابلو برق با پوشش محافظ استیل با ابعاد 30در40

20,160,000

تابلو برق با پوشش محافظ استیل با ابعاد 40در50

24,640,000

تابلو برق با پوشش محافظ استیل با ابعاد 40در60

29,680,000

تابلو برق با پوشش محافظ استیل با ابعاد 50در60

36,400,000

تابلو برق با پوشش محافظ استیل با ابعاد 50در70

42,336,000

تابلو برق با پوشش محافظ استیل با ابعاد 60در80

59,808,000

تابلو برق با پوشش محافظ استیل با ابعاد 70در90

74,144,000

تابلو برق با پوشش محافظ استیل با ابعاد80در100

96,320,000

تابلو برق با پوشش محافظ استیل با ابعاد100در120

14,448,000

 

 

 

صفحه 1 از 2 < 1 2 >

Feed