1398/09/23 12:32

مقادیرولتاژ و جریان تابلو برق قدرت و فرمان فشارمتوسط

مقادیر اسمی ولتاژ تابلو های برق قدرت و فرمان فشار متوسط

 

الف) مقادیر ولتاژ اسمی استاندارد شده برابر ارقام مندرج در ستون اول جدول خواهد بود . مقادیر مزبور مطابق حداکثر مقادیر ولتاژ سیستمی است که در تابلو برق از آن استفاده می شود. اجزای تشکیل دهنده قسمت های مختلف تابلو برق ممکن است دارای مقادیر ولتاژ مخصوص به خود باشد.

 

ب) مقدار اسمی سطح عایقی برای تاسیساتی که به خارج راه دارد در شرایط استاندارد ( فشار اتمسفر برابر با 1013 میلی بار ، دما برابر با 20 درجه سانتی گراد و رطوبت برابر با 11 گرم در متر مکعب ) باید از جدول انتخاب شود.

 

پ) فرکانس اسمی برابر با 50 هرتز خواهد بود.

 

ت) مقادیر جریان اسمی عادی مدارها مانند فیدر ها و شینه ها باشد مطابق استاندارد جریان اسمی 60059  IEC  انتخاب شود.

 

ث) مقدار جریان اسمی ایستادگی کوتاه مدت که به مدت یک ثانیه از مدار عبور می کند برای زمان های بزرگتر از یک ثانیه ،رابطه بین جریان و زمان به صورت (مقدار ثابت L².T ) خواهد بود مگر این که سازنده مشخصات دیگری را تعیین نموده باشد.

 

ج) مقدار جریان اسمی ایستاده پیک باید برابر با 5/2 برابر جریان اسمی ایستادگی کوتاه مدت انتخاب شود.

 

مقدار اسمی سطح عایقی قدرت و فرمان با پوشش فلزی برای مقادیر ولتاژ  اسمی 6/3 تا 5/72 کیلو ولت موثر

ولتاژ اسمی (کیلوولت موثر)

ولتاژ ایستادگی ضربه ای     (کیلو ولت )

ولتاژ ایستادگی برای یک دقیقه با فرکانس 50 هرتز       (کیلو ولت موثر)

نسبت به زمین و بین فاز ها

بین فاصله عایق

نسبت به زمین و بین فاز ها

بین فاصله عایق

آزمون نوعی

آزمون معمولی(روتین)

6/3

45

52

21

16

25

2/7

60

70

27

22

35

12

75

85

35

28

45

5/17

95

110

45

38

60

24

125

145

55

50

75

36

170

195

75

70

100

5/72

325

375

140

140

190

 

 

 


نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :