1397/09/12 23:48

شارژ خازن تابلو برق

 

شارژ خازن تابلو برق:

 

وقتی که یک خازن بی بار را به دو سر یک باتری وصل کنیم ، الکترون ها در مدار جاری میشوند.

 

بدین ترتیب یکی از صفحات بار مثبت و صفحه دیگر بار منفی پیدا میکند .خازن پس از ذخیره کردن مقدار معینی از بار الکترونیکی پر میشود.

 

یعنی با وجود اینکه کلید همچنان بسته است ، ولی جریانی از مدار عبور نمیکند و در واقع جریان به صفر می رسد.

 

یعنی به محض اینکه یک خازن خالی بدون بار را در یک مدار به مولد متصل کردیم ، پس از مدتی کوتاه عقربه گالوانومتر دوباره روی صفر برمیگردد.

 

شایان ذکر است دیگر جریانی از مدار عبور نمیکند و در این حالت میگوییم خازن پر شده است .

 

نکته: وقتی خازن در تابلو برق ، به یک منبع AC وصل میشود به طور متناوب در جهت های مختلف شارژ و دشارژمی شود.

 

 

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :