1397/09/05 15:34

اتو ترانسفورماتور در تابلو برق

 

اتو ترانسفورماتوردر تابلو برق :

 

اتو ترانسفورماتور به ترانسفورماتوری گفته میشود که تنها از یک سیم پیچ تشکیل شده است.

این سیم پیچ دارای دو سر ورودی و خروجی و یک سر در میان است.

 

به طوری که میتوان گفت سیم پیچ کوتاه تر (که در ترانس کاهنده سیم پیچ ثانویه محسوب میشود) قسمتی از سیم پیچ بلندتر است.

 

در این گونه ترانسفورماتورها تا زمانی که نسبت ولتاژ – دور در دو سیم پیچ برابر باشد،  ولتاژ خروجی از نسبت سیم پیچ تعداد دور سیم پیچ ها به ولتاژ ورودی به دست می آید.

 

با قراردادن یک تیغه لغزان به جای سر وسط ترانس ، می توان نسبت سیم پیچ های اولیه و ثانویه را تا حدودی تغییر داد و به این ترتیب ولتاژ پایانه خروجی ترانسفورماتور را تغییر داد.

 

مزیت استفاده از اتو ترانسفورماتور در تابلو برق کم هزینه تر بودن آن است چرا که به جای استفاده از دو سیم پیچ تنها از یک سیم پیچ در آن ها استفاده می شود.

 

مزایای اتو ترانسفورماتور :

 

1-به علت کم بودن تعداد دور ، مس کمتری در آن مصرف می شود در نتیجه ارزان و کوچک تر است.

2-راندمان بیشتری دارد.

3-ولتاژمتغیر می دهد.تلفات آن کم است.

 

معایب اتو ترانسفورماتور:

 

1-ایزوله نبودن سیم پیچ اولیه از ثانویه

 

2-به دلیل اتصال الکتریکی اولیه و ثانویه بروز عیب در هر طرف ، طرف دیگر را نیز به خطر خواهد انداخت.

 

3-به دلیل مجزا نبودن اولیه از ثانویه از آن برای تبدیل ولتاژهای زیاد استفاده نمیشود.

 

 

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :