1398/02/31 18:29

استاندارد ساخت تابلو برق فشارضعیف

 

استاندارد ساخت تابلو برق فشارضعیف

 

تابلوهای برق فرمان و کنترل فشار ضعیف سوار شده که ولتاژ اسمی آن در جریان متناوب از 1000ولت و فرکانس آن از 1000هرتز و جریان مستقیم ولتاژ اسمی آن از 1200 ولت تجاوز نمی کند باید مطابق با مشخصات مندرج در جدیدترین اصلاحیه های استاندارد شماره 1928 و 1929 ایران یا نشریه شماره 439 کمیته بین المللی الکترونیک ساخته شده باشد و از نظر درجه حفاظت در برابر تماس با قسمت های برقدار ، ورود اجسام صلب خارجی و مایعات طبق جدیدترین اصلاحیه استاندارد ساخت شماره 296 ایران تحت عنوان (درجات حفاظت پوشش های تابلوهای فرمان و کنترل فشار ضعیف ) با علامت  ip…مشخص شود.

 

 شکل 1-1

 

لوازم داخل تابلو برق فشارضعیف  باید برابر استانداردهای زیر یا یکی از استانداردهای بین المللی معتبر مشابه طراحی ، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد:

 • شینه های مسی برابر استانداردVDE 0201 و شینه های آلومینیومی برابراستاندارد VDE 0202
 • کلید های فشار ضعیف برابر استاندارد 2، IEC 157
 • کلید های خودکار فشار ضعیف که کنتاکت های قدرت آن برای اتصال به مدارهایی در نظر گرفته شده است که ولتاژ اسمی آن از 1000ولت متناوب و 1200ولت مستقیم ، تجاوز نمیکند باید برابر استانداردهای 3179 و 3180 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و یا IEC 158-1 و IEC 157-1 ساخته شده باشد .

   

 • کنتاکتور های که برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه در نظر گرفته میشود ، باید علاوه بر مقررات استاندارد های مزبور با مقررات و شرایط -تعیین شده برای کلید های خودکار در استاندارد و IEC157-1 نیز مطابقت داشته باشد.

   

 • روش های علامت گذاری و شناسایی ترمینال های کنتاکتور فشار ضعیف و رله های اضافه بار همراه آن باید برابر استاندارد شماره 1381 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود .

   

   

 • فیوز های ولتاژ ضعیف برابر استاندارد های 3و2و1-3109 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و یا 2A، 3A و IE 269-2

   

   

 • ترانسفورماتورهای جریان برابر استاندارد IEC 185

 

 

سایر انواع تابلوهای برق و وسایل داخل آن مانند وسایل اعلام خطر، ترمینال ها و غیره باید در صورت فقدان استاندارد ایرانی برابر مشخصات فنی یکی از استاندارد های معتبر و شناخته شده بین المللی که مورد قبول دستگاه نظارت نیز باشد مانند کمیسیون بین المللی الکترو تکنیک (IEC) طراحی ، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد.

 

 

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :