1399/01/13 11:46

روش نصب تابلو برق ایستاده قابل دسترسی از جلو ،قابل دسترسی از پشت و چند خانه ای

روش نصب تابلو برق ایستاده قابل دسترسی از جلو ،قابل دسترسی از پشت و چند خانه ای :

 

این قبیل تابلو ها مکن است بر حسب مورد به یکی از دو روش زیر نصب شود :

 

الف) نصب برروی اتاقک کابل:

 

برای نصب این قبیل تابلو ها بر روی اتاقک کابل باید دهانه به شکل مستطیل با ابعاد کف تابلو در سقف اتاقک مزبور احداث و تابلو بر روی آن نصب شود.

 

طول دهانه مورد نظر باید 20سانتی متر کمتر از عرض مجموعه باشد و عرض آن،برای تابلو های قابل دسترسی از جلو و چند خانه،40 سانتی متر و برای تابلو های قابل دسترسی از پشت 60 سانتی متر خواهد بود.

 

لبه دهانه باید با آهن نبشی چهار سانتی متر در چهار سانتی متر مهار شود.

 

ب) نصب تابلو برق بر روی کانال:

 

طول کانال مورد نظر که تابلو برروی آن استقرار می یابد،باید 20سانتی متر کمتر از عرض مجموعه تابلو برق باشد و عرض آن برای تابلو های قابل دسترسی از جلو و چند خانه 40سانتی متر و برای تابلو برق های قابل دسترسی از پشت 60 سانتی متر ،و عمق آن 80 سانتی متر خواهد بود.

 

این کانال باید به کانالی که کابل های ورودی و خروجی در آن ادامه میابد مرتبط باشد.لبه کانال باید با آهن نبشی چهار سانتی متر در چهار سانتی متر مهار شود.

 

برای جلوگیری ازجمع شدن آب در داخل کانال،کف آن باید آبکش بوده ویا به یک سمت شیب داده شده و منتهی به کف شور و چاهک جذب آب شود.

 

1) حداقل فاصله بین دیوار و تابلو هاو یا بین دو تابلو مجاور باید 70سانتی متر در نظر گرفته شود،وحداقل فضای باز در مقابل دربهای تابلو برق به گونه ای در نظر گرفته شود که درب آن به راحتی با زاویه 90درجه باز شود.

 

2) اتاق پست یا اتاقک تابلو ها باید به گونه ای طراحی و ساخته شود،که آبهای سطحی جاری و یا طوفان وسیل به آن آسیبی وارد نکند.

 

3) تهویه فضای استقرار تابلو باید به خوبی صورت گیرد به گونه ای که از زنگ زدگی و اثرات گرد و غبار بر روی تابلو برق ها جلوگیری شود.

 

 نصب تابلوهای برق ایستاده

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :