1399/01/13 11:28

تابلو برق توزیع نیرو - نوع ایستاده چند جعبه ای


تابلو برق توزیع نیرو - نوع ایستاده چند جعبه ای :

 

1) این نوع تابلو برق از جعبه های مشابه با ابعاد مساوی که به طور مکانیکی به هم متصل میشودو بر روی پایه فلزی مشترک یا دیوار قابل نصب است تشکیل میشود.

 

جعبه ها که حاوی شینه،کلیدگردان،فیوز،کلید خودکار و وسایل اندازه گیری و غیره مبیباشد،از: چدن،یافولاد و یاکائوچوی سخت خواهد بود.

 

هر جعبه مجموعا دارای پنج درب قابل برداشت و نصب در پنج جهت میباشد به این ترتیب که درب جلو برای دسترسی به وسایل ودرب های جانبی برای اتصال جعبه ها به یکدیگر،عبور اتصالات برقی،ویا توسعه تابلو برق خواهد بود.

 

2) برای جلوگیری از نفوذ گرد وغبار وآب به داخل جعبه های تابلو ها ،کلیه درب های فوق الذکر باید دارای واشر مخصوص آب بندی باشد و هنگام برداشتن درب ها و اتصال جعبه ها به یکدیگر باید توجه شودکه واشرهای مزبور حتما بین دو جعبه قرار داده شود.

 

3) شینه ها بایستی به وسیله بست های عایق مخصوص به بدنه جعبه مهار شده و سرشینه ها جهت اتصال به یکدیگر آب نقره کاری و محل لازم برای عبور به جعبه مجاور در طرفین جعبه پیش بینی گردد.

 تابلو برق ایستاده چندجعبه ای

 

اتصال شینه ها به یکدیگر باید به وسیله پیچ ومهره مسی یا برنجی انجام شود.

 

4) وسایل و تجهیزاتی که در داخل هر جعبه نصب میشودباید متناسب با جعبه واز یک سازنده باشد.

 

5)  تابلو برق های چند جعبه ای برای توزیع نیروی اصلی برق در پست برق فضاهای باز مناطق صنعتی و کارخانجات بلاخص در مناطق غباری و مرطوب به کار برده میشود.

 

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :