1399/01/12 23:17

تابلو برق توزیع فرعی نیروی برق - نوع دیواری

تابلو برق توزیع فرعی نیروی برق- نوع دیواری

این نوع تابلو که ممکن است بر حسب مورد در روی کار و یا توی کار نصب شود، شامل سه قسمت اصلی جداگانه به شرح زیر خواهد بود :

 

الف) جعبه تابلو برق دیواری :

 

در صورتی که ارتفاع تابلوی مورد نیاز تا یک متر باشد، جعبه تابلو باید از ورق آهن با ضخامت 1.25 میلیمتر ساخته شود، و چنانچه ارتفاع تابلو مورد نظر از یک متر متجاوز باشد، جعبه تابلو بایستی از ورق آهن با ضخامت 1.5 میلیمتر انتخاب گردد.

 

برای ورود کابل و لوله به داخل تابلو باید در جداره های فوقانی و تحتانی جعبه تابلو سوراخ های نوع سنبه ای به قطرهای مختلف، یا شیار سراسری با درپوش تعبیه شود.

(توضیح این که، کلیه لوله های ورودی به تابلو باید به وسیله مهره و بوش برنجی به بدنه تابلو کاملا متصل و محکم شود.)

 

تابلو برق فرعی دیواری

ب) اسکلت داخلی برای نصب لوازم:

کلیه وسایل و تجهیزات داخلی تابلو ، برای جلوکیری از آسیب و صدمه در زمان اجرای عملیات ساختمانی، باید بر روی یک اسکلت جداگانه نصب شود.

 

اسکلت مزبور باید از ورق  آهن به ضخامت 1.5 میلیمتر با خم کاری های لازم ساخته شده و به وسیله چهار عدد پیچ به سهولت در داخل جعه تابلو قابل نصب و یا برداشت باشد. (پیچ یا مهره ای که برای نصب اسکلت بر روی جعبه تابلو به کار می رودباید به بدنه جعبه جوش شود.)

پ) چارچوب و درب تابلو برق فرعی دیواری :

ضخامت ورق آهن مورد لزوم برای چارچوب و درب تابلو باید برابر ضخامت تعیین شده برای جعبه تابلو باشد. درب آن از نظر استقامت باید دارای پشت بند بوده و دورادور آن دارای خم های به شکل یو (U ) باشد.

 

چارچوب درب تابلو ی روکار باید از هر چهار طرف حداقل دو سانتیمتر بیشتر از ابعاد جعبه تابلو ساخته شود.

 

کلیه اجزای تابلوی فوق الذکر باید پس از زیرسازی شامل زنگ زدایی، چربی گیری و فسفاته کاری، با یک دست رنگ آستری و یک دست رنگ اصلی پوشیده شود.

 

روش نصب تابلو برق توزیع فرعی دیواری :

تابلو برق های روکار باید پس از تکمیل نقاشی ساختمان، به وسیله چهار عددپیچ و رول پلاک مناسب بر روی سطح دیوار نصب شود.

 

برای نصب تابلو برق های توکار باید پس از اجرای گچ و خاک یا کاه گل دیوار محل نصب تابلو ، ابتدا فقط جعبه تابلو هم طراز با سطح تمام شده دیوار به وسیله حداقل چهار عدد پیچ و رول پلاک مناسب نصب شودو سپس سایر اجزای تابلو از قبیل اسکلت، چارچوب و درب آن قبل از شروع نقاشی ساختمان نصب شود.

 

ارتفاع نصب برای کلیه تابلو برق های دیواری 210  سانتیمتر از بالای تابلو تا کف تمام شده خواهد بود.

 

 

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :